Grup B Streptokoklar

Streptokoklar; Streptococcaceae ailesinden, yuvarlak, zincir yapabilen, gram boyama özelliği pozitif olan bakterilerdir. Bu bakteriler biyokimyasal, serolojik ve hemoliz özelliklerine göre gruplandırılabilirler. Grup B olarak adlandırılan streptokoklar (GBS) ise Streptococcus agalactiae olarak bilinirler ve hemoliz yapamazlar (nonhemolitik sınıf). Özellikle doğum esnasında anneden bebeğe geçebilme özellikleri vardır ve daha sonra bebekte çeşitli enfeksiyonların oluşumuna sebep olabilirler. Ayrıca gut, yara yeri ve üriner sistem enfeksiyonları, menenjit, pnömoniye gibi hastalıklara yol açabilirler. Hal böyleyken, beklenmedik zamanlarda beklenmedik vakalara sebep olabilirler.

Bilim İnsanları Birçok Enfeksiyona Sebep Olan Grup B Streptokok Bakterisi İçin Sekans Analizi Yaptılar

GBS, Singapur’da ciddi vakalara neden olduğundan, Genome Institute of Singapore’dan bilim insanları ve çeşitli kliniklerden bir grup araştırmacı bunun nedenini anlayabilmek için genom sekansı yaptılar.

GBS’nin birçok suşu, bir yetişkinde (%15-30) gut ya da üriner sistem enfeksiyonlarına yol açabilir ve bu oran sağlıklı insanlar için bile biraz tehlike oluşturabilir. Singapur’da meydana gelen salgın da balık tüketimi sonrasında gözlendi.

Araştırmacılar, son sekans teknolojisi ile GBS kaynaklı menenjit vakasından elde edilen izolatı, tüm genom sekansı ile analiz ettikten sonra, bu genom sekansının varlığının ileride yapılacak çalışmalar için önem teşkil ettiğini belirtiyorlar. Ayrıca araştırmacılara göre; ciddi hastalıklara yol açabilecek suşların sorumlu faktörlerini tespit etmek ve hızlıca gıda ve klinik testler geliştirilebilmek için bu çalışmalardan yararlanılabilecek. Araştırmacılar bu bakterinin tespitini sağlayacak yeni testlerin geliştirilmesi için de çalışmalar yapıyorlar.

Araştırmacı ekipten, Dr.Swaine Chen ve Profesör Yong Loo Lin’e göre sekanslama, enfeksiyöz (bulaşıcı) hastalıkların salgını sırasında ilk başvurulacak modern yöntemlerden birisi.

Bir suşun sekans analizine sahip olmak; bu suşun, neden ve nasıl hastalığa sebep olduğunu anlamamıza yardımcı olur. Kısaca sekans analizi; dizisi bilinmeyen bir DNA bölgesinde bulunan nükleotit diziliminin saptanmasıdır. Salgınlar da ya da çeşitli hastalıkların saptanmasında (mutasyon varlığında) kullanılabilen kesin yöntemlerden biridir.

Ayrıca araştırmacılar, yapacakları sekans analizlerinin verilerini hızlıca tamamlayarak kamuya açık hale getireceklerini de belirttiler.

Buraya bir dipnot düşmek gerekirse; sekans analiz dataları normalde bir havuzda toplanıp, çünkü bazı mutasyonlar da bölgelere göre farklılıklar görülebiliyor. Analiz ve mutasyonların karşılaştırılabilmesi için de data havuzlarının epeyce büyük olması gerekiyor. Fakat bu veriler kısıtlı olduğundan ücret karşılığı erişilebiliyor. Bu çalışmada ise araştırmacılar ücretsiz veri sağlayacaklarını belirterek diğer araştırmacılar için de teşvik sağlıyorlar.

Araştırmacılar, salgını anlamak ve nedeni saptayabilmek için oldukça pahalı yöntemlere de başvurduklarını fakat genom analizinin yapılması daha basit ve maddiyeti düşük testler için ön ayak olabileceğini de belirtiyorlar.

Araştırmacılardan Dr.Yang, klinik halk sağlığı ve araştırma komiteleri birlikte çalışırsa, salgın zamanlarında bile, iyi sonuçlar elde edilebilineceğini de vurguluyor.

Dipnotlar:

Genom: Organizmaların, kalıtım materyalinde bulunan genetik şifreleri simgelemektedir. İnsan genomu 6 milyar baz çiftinden oluşmaktadır. Dört çeşit baz bulunmaktadır .

Nükleotit: Bir fosfat, beş karbonlu şeker (deoksiriboz) ve azotlu organik bazdan oluşan bir kimyasal bileşiktir.

Sekans: DNA zincirinde bulunan dört bazın sıralamasını belirlemede kullanılan yöntemdir. Kısaca DNA’nın haritasıdır.

Mutasyon: Bir canılın genomunda meydana gelen kalıcı değişimlerdir.

Suş: Bir bakteri ya da virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıkları bulunan gruplarına verilen isimdir.

İzolat: Enfekte olmuş bireylerden ya da doğal ortamdan elde edilmiş olan, laboratuvar kökenli olmayan saf numunedir.
Kaynak: The Agency for Science, Technology and Research (A*STAR). (2015, September 20). Scientists sequence streptococcus bacteria strain causing severe infections. ScienceDaily. Retrieved September 26, 2015 from www.sciencedaily.com/releases/2015/09/150920114406.htm
 
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir