Post Author Avatar
Beyza Akkoyunlu
Ege Üniversitesi - Çevirmen
Nisan 2017'de yapılan bir araştırmada, dünyada en çok kullanılan doğum kontrol hapı türlerinden birinin, kadınların genel iyi oluş halini olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşıldı.

Doğum kontrol hapı, 50 yıldan uzun süredir kullanılmakta. Günümüzde 100 milyondan fazla kadının kullandığı düşünülen doğum kontrol haplarının duygu durumu olumsuz yönde etkilediği halk arasında yaygın bir düşünce olmakla birlikte, bunu destekleyen bilimsel araştırmalar da mevcut. Daha önceki çalışmalar doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda depresif semptomlarda artış olduğunu1 ve doğum kontrol hapları kullanımı sonrasında antidepresan kullanımı arasında bir bağlantı olduğunu2 göstermişti.

Araştırmada plasebo kontrollü, seçkisiz atamalı ve çift-kör deney düzeni kullanılarak doğum kontrol haplarının genel iyi oluş ve depresyon semptomları ile ilişkisi incelendi. Araştırmaya, üç ay boyunca 340 sağlıklı kadın katıldı. Deney grubu İsveç’de en çok kullanılan Ethinylestradiol ve Levonorgestrel içeren doğum kontrol hapını alırken, kontrol grubu ise plasebo aldı. Kadınların genel sağlık durumları, genel iyi oluş halleri ve depresyon semptomlarına dair ölçümler başlangıçta ve hapları aldıkları üç ayın sonunda yeniden alındı.

Araştırmada doğum kontrol hapını alan gruptaki kadınların, plasebo grubuna kıyasla genel iyi oluş halinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlemlendi. Buna ek olarak, doğum kontrol hapını alan katılımcıların pozitif iyi oluş hali, öz kontrol ve canlılık alt boyutlarında azalma olduğu belirlendi.

Depresyon semptomlarında ise anlamlı bir farklılık gözlemlenmedi. Ancak araştırmada, iyi oluş halindeki azalmanın klinik olarak anlamı olduğu ifade edilmekte. Araştırmacılar, doğum kontrol haplarının güvenli bir yöntem olmasına rağmen düzensiz kullanımının nedenlerinden birinin genel iyi oluş halindeki bu düşüşten kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

Ethinylestradiol ve Levonorgestrel içeren doğum kontrol hapları İsveç’de olduğu gibi birçok ülkede de fiziksel sağlık problemi risklerini azalttığı için birincil olarak önerilmekte. Ancak araştırmacılar, hayat kalitesindeki olası azalmanın reçete yazılırken ve doğum kontrol hapı seçilirken dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir