Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör

Endonezya'da keşfedilen son derece dikkat çekici ve modern insanın son 100.000 yıl içinde bıraktığı bilinen en eski ve kompleks paleoantropojenik kalıntılar olan mağara duvarı çizimleri keşfedildi.  Hayvan çizimlerinin de doğal olarak en eskisi olan bulgulardan alınan örnekler üzerinde yapılan yaş tahmin hesapları, çizimlerin en azından 45.000 yıl öncesine ait olduğunu ortaya koydu.

Üç domuz görselinden oluşan çizim ve etrafında birçok el basma işareti ile birlikte Endonezya'nın Sulawesi adasında bulunan Leang Tedongnge mağarasında keşfedildi. 2017 yılında Avustralyalı Adam Brumm (Griffith University) tarafından keşfedilene kadar mağaradaki izler yerel halk tarafından dahi bilinmiyordu. Çok iyi korunmuş ve bulunduğu bölgedeki diğer daha yakın zamana ait örneklerden daha belirgin olan figürler en eski mağara sanatı bölgelerinden biri olan Sulawesi'nin en dikkat çekici ögesi haline geldi.

Brumm ve araştırma arkadaşları uranyum-dizisi yaş tayini tekniği ile çizimi katmanı ile üst üste gelen mineral formasyonunu inceledi. Çünkü bu katman çizimden sonra oluşmaya başlamıştı ve çizimin yaşına dair daha az sapma payı bırakıyordu. Mineralizasyonun 45.000 yaşında olması çizimin bundan da eski olduğu sonucunu gözler önüne seriyor. Bununla birlikte, ilk mağara resimleri örneklerinin buz devri Avrupa'sında ortaya çıkmış olduğu savının da ortadan kalkmasına vesile olan keşif, insanın Afrika'dan çıkışını takiben göç yollarının izlenmesine de yeni ve tutarlı bir veri daha ekledi.

Telif: A. A. Oktaviana, ARKENAS/Griffith University.

Çizilen her bir domuz bir metreden uzun resmedilmiş ve demir sülyeni pigmenti (h.a. aşıboyası, ing. red ochre pigment) ile de renklendirilmiş görünüyor. Sulawesi (selebes) yaban domuzu Sus celebensis'e ait çizimler, çizimin de gösterdiği gibi kısa bacaklı bir tür ve adaya özgü. Bu manada, domuzlar endemik birer tür olarak ayırt edici özellikleri ile birlikte karakterize edilmiş ve resmedilmiş görünüyor. Belli ki bögenin ilk avcı ve toplayıcı grupları için bu domuz türünün büyük bir önemi vardı.

Bölgedeki başka mağaralarda da örnek çizimleri bulunan türün, avlanılan hayvanlar arasında başı çektiğini gösteren arkeolojik kazı örnekleri, sıyırılmış, kesik atılmış kemikler bu durumun binlerce yıl sürmüş olduğunu gösteriyor. Davranışsal ekoloji ve paleoantropoloji açısından son dönemin en önemli keşifleri arasında yer alan keşfe ait detaylar ve araştırmaların sonuçları Science Advances'ta yayımlandı.