Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Görsel Kredi: Image courtesy of Monash University - Kompleks beyin etkileşimi ve sinir iletim yollarının MR görüntüsü 

The Monash University tarafından yürütülen ve  Current Biology 'nin yayımladığı araştırma beyin plastisitesi ile görme kaybı arasındaki ilişkiyi aydınlatıyor. Beyin plastisitesi; beynin değişiklikler ve hasarlar sonucunda kendi yapısını ve fonksiyonunu değiştirebilme yeteneğidir.

Görme sistemine odaklanarak, görsel bilginin beyinde hasar gören bölgelerden geçmeden nasıl yeni bir sinir iletim yolu belirlediği detaylarıyla araştırıldı.

Görme, en karmaşık duyumuzdur, beynin dış kabuk bölgesinin (korteks ) yaklaşık yüzde ellisini kaplar.Bilinçli görme için gözden beyine giden tek bir işlevsel yol olduğu düşünülüyordu ve eğer bu yol işlevini yitirirse körlük oluşacağı düşünülüyordu. Yard. Doç.  James Bourne tarafından yürütülen bu araştırmada ise ' pulnivar' olarak bilinen beyin bölgesi üzerinden geçen ikinci bir sinir iletim yolu daha bulundu.

Araştırmacılar, pulnivar bölgenin beyin gelişiminde oynadığı önemli rolün yanı sıra yaşamın ilk yılında hasarlı birincil sinir iletim yollarının tanımlanmasında da büyük bir önemi olduğunu buldu.

Yapılan önceki çalışmalar , birincil sinir iletim yollarına hasar almış çocukların normal görme kapasitesini koruduğunu ancak aynı lezyona (hasara) sahip bir yetişkinin kör olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, "görsel bilgi iletimi için yeni yol" mekanizmasının anlaşılmasının ve beyin plastisitesine dayanan rejeneratif medikal müdahalelerin üretimi için büyük bir önem arz ettiğini söylediler.

Şimdiye kadar bilinenin aksine hasar ve zarar görme durumunda ikincil bir görsel sinir iletim yolunun olduğunun bulunması son derece ezber bozan bir gelişme.Araştırma, beyinin sanılandan daha plastik ve esnek bir yapısı olduğunu göstermesi bakımından da çok önemli

Ekip daha önce hiç denenmemiş bir araştırma yöntemleri kombinasyonu denediler, burada amaç belli bir zaman zarfında gerçekleşen değişiklikleri profillemekti. MR görüntüleme ile bağlantıları haritalayarak, bir hasar sonucu nasıl düzeldiklerini veya öldüklerini izleyebildiler. Görüntüleme ile hücre seviyesinde inceleme yapılabildi ve özel karakteristikler (görsel bilginin alınıp aktarılması gibi) adlandırılabildi.

İkinci bir sinir iletim yolunun varlığı ve bulunması gelecek araştırmalar için  çok büyük önem arz ediyor. Görsel beyin bağlantılarının kompleks yapısını daha iyi anlamamızı sağlayacak daha fazla araştırmalara girişmek , ve yaşamın ilk evrelerinde sinir iletim yollarının nasıl kurulduğunu anlamak araştırmacıların bir sonraki adımı olacak.
Makale Referansı: Claire E. Warner, William C. Kwan, David Wright, Leigh A. Johnston, Gary F. Egan, James A. Bourne. Preservation of Vision by the Pulvinar following Early-Life Primary Visual Cortex Lesions. Current Biology, 2015; 25 (4): 424 DOI: 10.1016/j.cub.2014.12.028
 
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir