Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Avcı bir etçil ile potansiyel bir av arasında nadir görülen bir işbirliği gözlemlendi. Dartmouth'dan araştırmacıların yaptığı çalışma; yalnız gezen Etiyopya kurtlarının otlaklardaki Gelada maymunları arasındaki kemirgenleri avladıklarını ortaya koydu. Gelada maymunlarının bolca bulunduğu bir alanda, Etiyopya kurtları; yavru bir Gelada maymununu rahatça avlayabilecekken maymunlara hiçbir tehdit oluşturmadan av olarak kemirgenleri seçiyor.

Gelada maymunları babunların çok yakın akrabalarıdır. Otlayan primatlar gibi, onlar da ot ve bazı bitkileri yerler. Geniş otlaklarda yaşayan bir Gelada maymun sürüsü 200 ila 1000 birey içerebilir. Tür ismi Canis simensis olan Etiyopya kurtları (Habeş kurdu) ise Dünya'da nadir kalan bir köpekgil örneğidir ve vahşi doğada yalnızca 300 ila 500 birey kalmıştır. Bu kurtlar adeta birer kemirgen avlama uzmanıdırlar. Her ikisinin de --Gelada maymunları ve Etiyopya kurtları-- soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır ve Etiyopya dağlıklarına özgü canlılardır.

2006 yılından 2011 yılına kadar Etiyopya'nın kuzey kısmındaki Guassa Platosu üzerinde gün boyunca izlenerek geniş bir veri toplanmasıyla, araştırmacılar bölgedeki kurtlarla düzenli bir birlik oluşturan yaklaşık 200 Gelada maymunu üzerinde çalıştılar.

Araştırma sonuçlarına göre; Gelada maymunları genellikle, Etiyopya kurtları ile karşılaştıklarında bir kaçış davranışı sergilemiyorlar, hatta kurt sürünün ortasında olsa dahi. Karşılaşmaların %68'inde maymunlar hiçbir kaçış hareketi göstermezken, yalnızca %11'inde 10 metreden daha fazla bir uzaklaşma davranışı gösterdiler. Öte yandan Gelada maymunları agresif bir evcil köpek ile karşılaşır karşılaşmaz kendilerini güvene almak için kayalıklara doğru büyük mesafeler katederek kaçtılar.

etiyopya-kurdu-gelada-maymunu-bilimfilicomEtiyopya kurtları, toprak altındaki kemirgenleri avlama noktasında Gelada maymunlarının ortamda bulunuyor olmasından büyük oranda avantaj sağlıyorlar. Kurtların, Gelada maymunlarının arasında kemirgenleri avlama başarısı %66.7 iken, yalnız başlarına avlanmalarının yalnızca %25'i başarıyla sonuçlandı. Başarı oranı maymunların otlamaları sırasında kemirgenlerin yüzeye çıkmasına bağlanabilir. Maymunlar otladıkça otların çekilmesi yer altında bir rahatsızlık oluşturuyor olabilir ya da otlayan maymunların etraftaki varlığı, kemirgenlerin avcılarını saptamadaki yetilerini görsel ve işitsel açıdan azaltıyor olabilir.

Etiyopya kurtlarının Gelada maymunlarıyla komensal anlamda bir avlanma rolü sergilemesi; komünite dinamiklerinin daha geniş ölçekteki kompleksliği içerisinde neyin adaptif bir strateji olabileceğini ortaya çıkarıyor.
Araştırma Referansı: V. V. Venkataraman, J. T. Kerby, N. Nguyen, Z. T. Ashenafi, P. J. Fashing. Solitary Ethiopian wolves increase predation success on rodents when among grazing gelada monkey herds. Journal of Mammalogy, 2015; 96 (1): 129 DOI: 10.1093/jmammal/gyu013
Kaynak: Dartmouth College, "Dartmouth-led study finds wolves are better hunters when monkeys are around", http://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-06/dc-dsf061915.php


Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu “Kullanım İzinleri”ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir