Post Author Avatar
Baran Bozdağ
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Modern insanlar yalnızca Neandertaller ile değil aynı zamanda bir diğer arkaik insan türü olan Denisovanlar ile de eşleşmiş veya başka bir deyiş ile melezlenmiştir. Birlikte üremiş oldukları tahmin edilen bu iki türün, yeni geliştirilen genom analiz yöntemleri ile modern insan ve Denisovan popülasyonlarının tüm genomlarının karşılaştırmalı olarakincelenmesi iki grubun tarihte iki ayrı zamanda karışmış olduklarını gösterdi. Bu da şimdilik en az iki kez bu iki türün birlikte verimli döl ürettiklerini savını gündeme getiriyor ve Denisovanlar ile insanların daha önce sanılana göre daha geniş bir genetik geçmişe sahip olduklarını gösteriyor.

15 Mart 2018 tarihinde Cell'de yayımlanan makalede, University of Washington'dan araştırmacılar Denisovan ve modern insan atalarının genomlarının birbirlerinden tekil biçimde farklı olduklarını ortaya koyarken bu iki türün Doğu Asya ve Okyanusya'daki bireylerin iki farklı olayda karışmış olduklarına işaret ediyor.

Bugünkü Okyanusya kıtasına dahil edilebilecek Papua'lı bireylerin bugüne kadar, hatırı sayılır derecede Denisovan atalara sahip oldukları hali hazırda bilinmekteydi. Araştırmanın başyazarı olan biyoistatistikçi Sharon Browning, modern Papualı genomlarının ~%5 kadarını Denisovan atalarından miras kalmış olduğunu belirtiyor.

Araştırmacılar aynı zamanda Denisovan ataların Asya genelinde genom düzeyinde daha az mevcut olduğu da biliniyor. Bu doğrultudaki varsayımda, Asya'daki az miktarda Denisovan atalardan gelen genin, Papua popülasyonlarının göçleri ile yayılmış olduğu ortaya atılıyordu. Ne var ki, mevcut araştırmada Doğu Asyalı popülasyon üzerindeki araştırmada, Güney Asyalı ve Papualı popülasyonunda bulunmayan, Denisovan atalardan gelen ikinci bir genom parçası seti bulundu.

5,600'den fazla Avrupa, Asya, Amerika ve Avustralyalı bireye ait genomun bütün halinde sekanslanması (DNA nükleotit diziliminin çıkarılması veya haritalanması) ve bu verilerin bilinen Denisovan genomu ile karşılaştırılması ile, Denisovanların Doğu Asyalılarla bugünkü Papualı bireylerle olduğundan daha yakın akraba olduklarının anlaşılmasını sağladı. Denisovanlardan gelme ihtimali olacak tüm DNA parçalarını arayan araştırmacılar görevlerini başarı ile yerine getirmiş görünüyor.

Denisovan atalardan gelen elimizdeki tek kalıntı, Sibirya'daki Altay Dağları'ndan bir arkaik insan fosil setinden ibaret ve bu bireyin genom analizi elimizdeki tek moleküler veri diyebiliriz. 2010 yılında yayımlanan bu Denisovan genomunun akabinden birçok araştırmacı çeşitli modern topluluklar ile Denisovan genomunu başarılı ile eşleştirmeyi ve ortak parçalar  bulmayı başarmıştı.

Varsayımlara göre, Denisovanlar ve insanlar Afrika'dan çıktıktan hemen sonra, yaklaşık 50000 yıl kadar önce hızlı biçimde karşılaşmış ve eşleşmişti. Ancak tam olarak nerede gerçekleştiği bilinmezliğini koruyordu.

 
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir