Post Author Avatar
Yusuf Cem Durakcan
Boğaziçi Üniversitesi - Çevirmen/Yazar

Dünya genelinde, kadının toplum içerisindeki rolü değişkenlik gösterebilir. Tarih boyunca da, pek tabii ki, kadınların değişik dönemlerde farklı roller üstlendiği olmuştur. Ancak, özellikle tarih öncesi toplumlardaki kadının nasıl bir yerinin olduğunun belirlenmesi, toplum yapılarının ve evrimin insan üzerindeki etkilerinin çözümlenmesinde faydalı olabilir.

Yapılan bir çalışmada, ilk defa tarih öncesinde yaşamış kadınların kemikleri ile günümüzde yaşayan kadınların kemikleri karşılaştırdı. Araştırmanın bulguları, binlerce yıldır kadınların toplumlarda üstlendiği rollerin yeniden düşünülmesine iten şaşırtıcı bir kemik gücüne işaret ediyor.

Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen ve Science Advances’da yayımlanan çalışmada, günümüzden 7400 yıl öncesine kadar Merkez Avrupa’da yaşamış Neolitik Dönem kadınlarının kemikleri incelendi. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, kemik yapıları aynı dönem erkeklerinin kemikleriyle karşılaştırılarak geçmişte yaşamış kadınların davranışları çözümlenmeye çalışılıyordu. Tabii ki, bu ideal yöntem değildi. Çünkü erkeklerin kemik gelişimi kadınlarınkinden daha farklıdır. Çalışmanın bulguları ise, yalnızca erkeklerin kemikleri ile kıyaslama yapıldığında, kadının erken tarım toplumlarındaki rolünün hafife alındığına işaret ediyor.

Araştırmanın bulgularına göre; 7,400 ila 7,000 yıl önce yaşayan kadınlar, Cambridge Üniversitesi'ndeki modern kadın kürekçilerle benzer bacak kemik kuvvetine sahipti. Ancak kolları, kürekçilere oranla yüzde 11 ila 16 daha kuvvetli iken, üniversitedeki ortalama öğrencilere göre yüzde 30 daha güçlüydü. 4.300 - 3.500 yıl önce Tunç Devri boyunca, kol ve bacak kuvveti arasındaki fark daha belirgindi. Bu dönem kadınlarının, şimdiki modern kürekçilere oranla yüzde 9 ila 13 daha güçlü kol kemiği vardı ancak bacakları yüzde 12 daha zayıftı.

Araştırmaya katılan modern kürekçilerin, günde iki kez antrenman yapan ve haftada yaklaşık 120 kilometre kürek çeken, çoğunlukla yirmili yaşlarının başında olan kadınlar olduğunun altını çizmek gerekiyor. Tarih öncesi kadınların bu az bilinen kol gücünün nedeni tamam olarak net değil. Araştırmacıların önermesine göre, bunun nedeni muhtemelen kadınlar tarafından gerçekleştirilen ve erken tarımda önemli bir faaliyet olan tahıl öğütme olabilir.

Yine de, kadınlar sadece tahıl öğütme işleminde rol almış gibi görünmüyor. Oldukça zahmetli olan tahıl öğütmenin yanında, kadınlar büyük olasılıkla hayvancılıkta kullanılmak üzere yem ve su taşımada, ayrıca ekinlerin ekilmesinde, toprağın sürülmesinde ve ekinlerin biçilmesinde de rol alıyorlardı.

Araştırmacılara göre, kadınlar tarımın erken gelişiminde önemli bir yer tutuyor. Çünkü kadınlar, daha önce bilinenin aksine çok geniş bir yelpazede işlerde yer alıyordu.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir