Post Author Avatar
Gürkan Akçay
Boğaziçi Üniversitesi - Yazar / Editör
Birçok ebeveynin sağlıklı bir bebek arzulamasının dışında, ebeveynleri belirli bir cinsiyette bebek arzulamaya iten kültürel ve sosyal birçok faktör söz konusudur.

Embriyonun cinsiyet seçimine dair medikal teknolojiye ulaşmış durumdayız, ancak böylesi bir seçenek yalnızca cinsiyete bağlı kromozomal bozukluklar gibi medikal sebepler için erişilebilir durumdadır. Ve bu teknoloji, doğal yollardan bebeğin cinsiyetine dair bir seçimde bulunmak isteyen ebeveynleri kapsamı dışında bırakıyor.

1960larda, ovulasyona dayalı seks zamanının; bebeğin erkek ya da kız olmasında belirleyici bir etken olduğu düşüncesi Shettles ve Rorvik'in çok satan "How to Choose the Sex of Your Baby -Bebeğinizin Cinsiyetini Nasıl Seçersiniz?" adlı kitabıyla popüler hale geldi.1

Üreme yolunun pH seviyesini göz önünde bulundurmanın yanı sıra, Shettles'in düşüncesine göre, Y spermleri (erkek cinsiyetini belirleyen) X spermlerinden (kız cinsiyetini belirleyen) daha hızlı yüzerler, bu yüzden de ovulasyon süresine yakın bir zamandaki seks, Y spermlerinin yumurtaya daha hızlı ulaşabilmesine olanak tanır.

Ancak, Y spermleri hızlı yaşar, genç ölürler. Eğer ki seks, ovulasyondan birkaç gün önce yapılırsa, Y spermleri yumurtaya ulaşamadan ölürler ve bu durum da X spermlerinin dölleme başarısı gösterme şansını artırmış olur.

Bu noktada, bu yöntem aracılığıyla karşı cinsten ikizlerin doğumu ikilemini bir kenara bırakırsak, sex zamanının cinsiyette bir rol oynayıp oynamayacağına dair bilim ne söylüyor ona bakalım.

1970lerde yapılan iki araştırma2; ovulasyondan birkaç gün önce yapılan seksin kız çocuğuna hamile kalmaya ve öte yandan ovulasyona yakın bir zamanda yapılan seksin de erkek çocuğuna hamile kalmaya dair bir zamanlama için çok küçük değişimlerin olabileceği bulgusuna erişti. Bu araştırmalar Shettles'in teorisini reddederken, seks zamanlamasının çok küçük de olsa bazı etkilerinin olduğu bulgusuna ulaştı.

O zamandan beri, cinsiyet seçiminin seks zamanlamasına dayanıp dayanmadığına dair deliller biraz daha karışmış halde3 olsa da, epidemiyoloji uzmanı Allen Wilcox tarafından yürütülen daha yüksek profilli bir araştırma4 , ovulasyona dayalı bir seks zamanlamasının bebeğin cinsiyeti üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaştı.

Yapılan araştırmada, Shettles'in teorisi ile çelişen ve ovulasyona çok yakın bir zamanda yapılan seksin de kız çocuğu doğumlarına sebep olduğu görüldü.

Peki ovulasyona dayalı seks zamanlaması bebeğin cinsiyetinde herhangi bir değişime sebep olmuyorsa, başka ne olabilir?

Bazı araştırmalar5, erkek bebek gebeliklerinin savaş ve çatışmaların ortasında daha muhtemel olduğunu ileri sürüyor. Ve ilginç bir biçimde, böylesi zamanlarda erkek ölüm oranı daha fazladır.

Bununla çelişkili bir biçimde, diğer araştırmalar6 ise aşırı stresin daha fazla kız çocuğu doğumuna sebep olabileceğini ileri sürüyor. Bu durumun nedeni bilinmiyor ancak stresli zamanlarda Y sperminin kırılganlığının artmasıyla ya da zorlu zamanlarda genel hormonal değişimlerin dişileri kayırmasıyla ilişkili olabilir.

Yapılan pek çok araştırma7 da, gebelik öncesi maternal diyetin cinsiyet belirlenmesinde bir rol oynadığına odaklandı. Araştırmaların birinde, kahvaltıda tahıllı gıdalarla beslenen anne adaylarının erkek çocuğa gebe kalmalarının daha muhtemel olduğu ileri sürülürken, bir başkasında8 ise düşük-tuz, yüksek kalsiyumlu bir diyetin kız çocuğuna gebeliği daha muhtemel yaptığı bulgusuna erişildi.

Sadede gelirsek, ovulasyona dayalı bir seks zamanlaması size beklediğiniz küçük Mary-Jane ya da Thomas'ı vermeyebilir. Savaş olan bir bölgeye taşınırsanız ya da güne tahıllı bir gıdayla başlarsanız ibreyi Thomas'a yönlendirmiş olabilirsiniz, veya bu savaş bölgesi oldukça stresliyse ve  tahıllı kahvaltınıza yüksek kalsiyumlu bir süt de eklerseniz ibreyi Mary-Jane' e doğru yöneltebilirsiniz9. Ancak tüm bunların birer küçük ihtimal olduğunu da göz önünde bulundurmalısınız. Kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey varsa, o da; bebeğinizin cinsiyetini önceden belirlemek gibi mutlak bir yolun olmadığıdır. Her ne olursa olsun, ilk bebeğinizi kucağınıza almanızdan daha büyük bir şans yoktur; cinsiyetinin ne olduğunun ne önemi var :)
Kaynaklar ve İleri Okuma:

1 https://www.amazon.com/How-Choose-Sex-Your-Baby/dp/038548562X
2  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/4412107
3  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21987941
4 Wilcox, Allen J., Clarice R. Weinberg, and Donna D. Baird. "Timing of sexual intercourse in relation to ovulation—effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby." New England Journal of Medicine 333, no. 23 (1995): 1517-1521. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7477165
5 Graffelman, Jan, and Rolf F. Hoekstra. "A statistical analysis of the effect of warfare on the human secondary sex ratio." Human Biology (2000): 433-445. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10885189
6 Tourikis, John D., and Ion N. Beratis. "Community psychological stressor-induced secondary sex ratio decline after a seismic sequence in the Greek island of Zakynthos." Journal of biosocial science 45, no. 02 (2013): 231-238. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22677147
7  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18430648
8  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21051285
9 Robinson, M. "Monday’s medical myth: you can control the sex of your baby." TheConversation. https://theconversation.com/mondays-medical-myth-you-can-control-the-sex-of-your-baby-12896
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri"ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir