Post Author Avatar
Sevkan Uzel
Yıldız Teknik Üniversitesi - Çevirmen/Editör

Alberta Üniversitesi nörobilimcileri, kuşların zekâsının ardında yatıyor olabilecek bir nöral devre belirledi. Yapılan keşif, kuşların ve primatların beyinleri arasında gerçekleşen yakınsak evrime bir örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla, insan zekâsının nöral temellerinin da daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunma potansiyeli var.

Primat zekâsında büyük rol oynayan pontin çekirdekleri denen bir beyin alanı bulunur. Bu yapı, beynin en geniş iki alanı olan korteks ile serebellum arasında bilgi aktarımı yaparak, daha yüksek mertebeden veri işlemeye ve daha sofistike davranışa olanak tanır. İnsanlarda ve diğer primatlarda, pontin çekirdeği diğer memelilere kıyasla büyüktür. Bilişsel becerilerimizi düşününce bu manktıklı geliyor.

Kuşlar ise oldukça ufak bir pontin çekirdekleri alanına sahip. Onun yerine, kuşlarda "medial spiriform çekirdeği" (SpM) adı verilen benzer bir yapı var ve benzer bir bağlantı sağlıyor. Beynin farklı bir bölgesinde yer alan SpM, pontin çekirdeğinin yaptığı işin aynısını yapıyor: Korteks ile serebellum arasında enformasyon akışı sağlıyor. "Korteks ile serebellum arasındaki bu ilmek, sofistike davranış planlaması ve gerçekleştirilmesi için önemlidir," diye açıklıyor ekibin üyesi olan Doug Wylie.

Çalışma kapsamında 98 farklı kuşun beynini inceleyen bilimciler, SpM'nin büyüklüğü ile bulunduğu beynin geri kalanının büyüklüğünü kıyasladı. Sonuç olarak, papağanların diğer kuş türlerinden çok daha büyük SpM'lere sahip olduğu görüldü.

"SpM papağanlarda çok büyük. Diğer kuşlardakinden 2 ilâ 5 kat arasında daha büyük. Papağanlar, korteks ile serebellumu bağlantılandıran, primatlardakine benzer büyük bir alan geliştirmiş. Bu, papağanlar ile primatlar arasındaki yakınsak evrimin bir diğer harika örneği. Sofistike davranışlarla başlıyor; alet kullanımı ve özfarkındalık gibi ve ayrıca beyinde de görülebiliyor. Beyinlere ne kadar çok bakarsak, o kadar çok benzerlik görüyoruz," diyor ekibin bir diğer üyesi Gutierrez-Ibanez.

Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir