Post Author Avatar
Yusuf Cem Durakcan
Boğaziçi Üniversitesi - Çevirmen/Yazar
Politik görüşünüzü nasıl tanımlarsanız tanımlayın, bu görüşlerin arasında politik ve sosyal idealler bakımından büyük farklılıklar bulunduğunun farkındasınızdır. Yeni bir araştırmanın bulgularına göre de; bu farklılıkların psikolojik temelleri olabilir.

University of Nebraska’dan bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma; eşit yoğunlukta karşılaşılan şeyler içerisinde daha olumsuz doğası olanların, bireyin psikolojik hali üzerinde normal ya da olumlu olanlara kıyasla daha büyük etki yaratması durumu olarak tanımlanabilecek olumsuzluk önyargısının, politik olarak tutucu olanlarda daha güçlü olduğunu ve bu durumun da bireyin uyaranları  hatırlama biçimini etkilediğini açığa çıkardı. Başka bir deyişle, bilim insanları; araştırmaya katılan tutucuların, negatif duyguları liberallere göre daha fazla hatırladığının bulgularına ulaştılar.

Yapılan çalışmada bilim insanları, katılımcıların politik görüşlerini göre gündemdeki 20 önemli politik konuyu onaylayıp onaylamadıkları üzerinden sınıflandırdılar. Daha sonra katılımcılara 120 adet olumsuz, olumlu ve normal olarak sınıflandırılan fotoğrafları (kapak fotoğrafında bunların örneklerini görebilirsiniz) bir hafıza testi uygulamak için gösterdiler.

Katılımcılar, içerisinde aynı fotoğrafların da olduğu 240 adet fotoğrafa baktılar; daha sonra bilim insanları, katılımcılardan daha önce gördükleri fotoğrafları belirlemelerini istediler. Bulgulara göre; tutucular ve liberaller olarak sınıflandırılabilecek politik görüşte olanların, olumlu ve olumsuz fotoğrafları hatırlamalarının arasında farklılıklar var. Aşırı tutucu katılımcılar olumsuz fotoğrafların yaklaşık %91’ini hatırlarken, yaklaşık %80 oranında olumlu olanları hatırlayabiliyorlar. Aşırı liberal katılımcılar ise, %84 oranında olumsuz olanları hatırlarken, %86 oranında olumlu fotoğrafları hatırlıyorlar.

İnsanların duyguları işleme biçiminde farklıklar olmasının birçok sebebi var. Araştırmanın bir kısmında ise, bu değişkenlerin ne kadarının politik ideolojilerden kaynaklandığı belirlenmeye çalışılıyor. Araştırmacılara göre; katılımcıların duyguları işleme biçimi arasındaki bu uyuşmazlıkların yaklaşık %45’i, politik görüşlerle açıklanabiliyor. Olumsuzluk önyargısı ve politik ideoloji arasında bir ilişki olduğu belirtiliyor. İnsanların olumlu ve olumsuz resimleri ne kadar iyi hatırladıklarını etkileyen bütün değişkenlerin içerisinde, politik ideolojinin bu sebeplerin yaklaşık yarısını karşılayabildiği öne sürülüyor.

Olumsuzluk önyargısına, her ne kadar ismi kötü bir şey olduğu izlenimi kazanmanızı sağlayabilecek olsa da, herkesin sahip olduğunu belirtelim.

Siyaset bilimi profesörü Kevin Smith’e göre;

‘’Eğer çevrenizdeki pozitif uyarıcıları göz ardı ediyorsanız, yemeği kaçırma ihtimaliniz vardır. Fakat eğer çevrenizdeki negatif uyarıcıları göz ardı ediyorsanız, yemek olma ihtimaliniz vardır. Yani, olumsuzluk önyargısına sahip olmamızın da bir sebebi var.’’
İlgili Makale: Mark Mills, Frank J. Gonzalez, Karl Giuseffi, Benjamin Sievert, Kevin B. Smith, John R. Hibbing, Michael D. Dodd. Political conservatism predicts asymmetries in emotional scene memoryBehavioural Brain Research, 2016; 306: 84 DOI: 10.1016/j.bbr.2016.03.025

Kaynak:  University of Nebraska–Lincoln, Study: Is your political ideology in your head?, Retrieved from http://news.unl.edu/newsrooms/unltoday/article/study-is-your-political-ideology-in-your-head/
Bu içerik BilimFili.com yazarı tarafından oluşturulmuştur. BilimFili.com`un belirtmiş olduğu "Kullanım İzinleri"ne bağlı kalmak kaydıyla kullanabilirsiniz.
Kaynak ve İleri Okuma
Etiket

Projelerimizde bize destek olmak ister misiniz?

Dilediğiniz miktarda aylık veya tek seferlik bağış yapabilirsiniz.

Destek Ol

Yorum Yap (0)

Bunlar da İlginizi Çekebilir